DRAMATURGIA COTIDIANULUI

Unind cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi de la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universității Babeș-Bolyai, aparţinând specializărilor Teatrologie, Regie şi Cinematografie-Fotografie-Media, programul, care a împlinit deja cinci ani de desfăşurare, şi-a propuns să investigheze, cu mijloacele cercetării de teren, modificările aduse asupra comunităţilor urbane şi sub-urbane prin amplele fenomene produse de dezindustrializare şi brutala schimbare de sistem economic şi social în postcomunism. Tema acestui demers este centrată pe percepţiile tinerilor între 14 şi 25 de ani, pe universul lor social, pe universul lor imaginar, pe felul în care aceştia îşi construiesc propria identitate şi îşi proiectează viitoarea inserţie în lumea româneasca, atît de dinamică dar şi de tulbure. Am numit, deci, tema proiectului de cercetare şi creaţie Dramaturgia cotidianului: Generatia X-Men& Women.

Caracteristica  principală a programului este aceea de a combina stadiul actual al cercetării de tip socio-antropologic de cîmp (interviul pe baza de chestionar, analiza cantitativă şi calitativă, interviul personalizat antropologic, focus grup etc.) cu creaţia artistică, pentru a dezvolta formule jurnalistice , teatrale şi de video-artă, menite să atragă  atenţia publicului şi să sensibilizeze emoţional.

Simultan cercetarea are şi o vocaţie educaţională implicită, ajutîndu-i pe studenţii, masteranzii şi doctoranzii implicaţi să formeze echipe mixte şi să lucreze împreună, să se familiarizeze cu tehnicile de lucru specifice specialităţilor înrudite, să îşi dezvolte stratificat creativitatea.

Relevanţa programului – deja confirmată în cei  cinci ani de dezvoltare a sa în diverse locaţii (Băiuţ-Maramureş, Baia Mare, Tîrgu Jiu şi Târgu Mureş) – vine din caracterul ei interdisciplinar, experimental şi polistratificat, în care cercetarea antropologica şi de mentalităţi se poate extinde simultan într-o sinteză teoretică, pe de-o parte, dar şi, mai ales, în creaţii aristice (scenarii de teatru şi film, reportaje şi interviuri de presă scrisă şi de televiziune, filme de ficţiune, fotoreportaje) pe de altă parte. Ediţia a V-a a Taberei de Dramaturgie a cotidianului, Târgu Mureş 2008, s-a desfăşurat în parteneriat cu Teatrul 74 şi cu Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş şi a fost finanţată de AFCN. Din 2009, Programul de Cercetare şi Creaţie în Dramaturgia Cotidianului a primit finanţare CNCSIS,  Cercetare Exploratorie, pentru proiectul trianual TEATRU, FILM, MEDIA: MITOSFERA GENERAŢIEI X-Men & Women. Tabăra celei de-a VI ediţii s-a desfăşurat tot la Târgu Mureş, în parteneriat cu UAT Târgu Mureş şi Teatrul 74.