ECHIPA

Miruna RuncanProf. dr. Miruna Runcan

Miruna Runcan este scriitor și critic de teatru, profesor titular la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universității Babeș Bolyai din 2004. Este director al Departamentului de Teatru și al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru.

CCBMConf. dr. Cristian Constantin Buricea-Mlinarcic

[1951 – 2009] Traducător, dramaturg, autor dramatic. Secretar literar la Teatrul Odeon, Bucureşi (1991-1994). Redactor la Grupul editorial All (1996-1999). Conferenţiar la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii “Babeş-Bolyai”. Fondator, alături de Miruna Runcan, al Laboratorului de Dramaturgia Cotidianului.

Raluca Sas MarinescuLect. dr. Raluca Sas-Marinescu

Raluca Sas-Marinescu este licenţiată în Teatrologie, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Masterat în Artele Spectacolului şi Filosofia Culturii în cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune şi doctor în teatru cu o teză despre Teatralitatea cotidianului ca element esenţial în scriitura dramaturgică contemporană. Începând cu anul 2003 a activat ca dramaturg în mai multe teatre din ţară: Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Târgu Jiu. A lucrat ca secretar literar la Teatrul Municipal Baia Mare şi ca PR al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu.

Daniel IfteneLect. dr. Daniel Iftene

Daniel Iftene este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, specializarea Jurnalism (2005) a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Absolvent al Masteratului de „Jurnalism şi istorie recentă”, al aceleiaşi facultăţi (2006), cu o teză despre Imagini ale comunismului în filmului românesc de după 1990. Din 2014 este doctor în Teatru cu teza Regizori de teatru în film, regizori de film în teatru. Un secol de evadări în artele spectacolului românesc.

Mihai PedestruLect. dr. Mihai Pedestru

Mihai Pedestru a obţinut diploma de licenţă în jurnalism în anul 2006, cu o lucrare despre eficienţa pragmatică a discursului de presă scrisă, completându-şi studiile cu un masterat în Teatru, Film şi Multimedia, finalizat cu o disertaţie pe tema specificităţilor auto-naraţiunii în New Media. În 2012 a obţinut titlul de doctor în teatru la Universitatea Babeş-Bolyai cu o teză despre influenţa digitalizării asupra publicurilor tinere de teatru.

Ivona Tătar-VîstrașAsist. dr. Ivona Tătar-Vîstraș

Ivona Tătar-Vîstraş este licenţiată în Teatrologie la Facultatea de Teatru şi Televiziune şi a absolvit un masterat în Managementul Proiectelor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai. În prezent este doctorand în teatru cu tema „Dinamici ale consumului cultural în teatrul românesc contemporan” la aceeaşi universitate.